Đại gia bất động sản nào sẽ hưởng lợi khi Thành lập thành phố Thủ Đức ?

Thị trường bất động sản phía Đông đang “nóng” lên trước thông tin sáp nhập, đặc biệt là thị trường thứ cấp. Giá đất tại các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức tăng … Đọc tiếp Đại gia bất động sản nào sẽ hưởng lợi khi Thành lập thành phố Thủ Đức ?