Năm 2019: Thời gian làm sổ đất vs mức tiền sử dụng đất phải nộp khi làm sổ đỏ ( hồng )

Thời gian ra sổ đỏ ( sổ hồng ) sổ đất sẽ còn 15 ngày thay vì 57 ngày tại Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019

Thời gian, thủ tục cung cấp ra sổ đỏ ( sổ hồng ) và người không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khi làm sổ đỏ có thể phải nộp tiền sử dụng đất. Tùy thuộc vào thời điểm sử dụng đất mà mức tiền phải nộp khi làm sổ đỏ là khác nhau.

Thời gian ra sổ đất sẽ còn 15 ngày thay vì 57 ngày tại Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019

Thông tin trên được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đưa ra tại cuộc họp về cải cách hành chính của TP.HCM tại sở vào sáng nay 18-2.

Được biết, trong năm 2018, các cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận nhà, đất lần đầu cho 23.372 hồ sơ, 1.729 hồ sơ nhà, đất thuộc các dự án nhà ở trên địa bàn TP… Qua tổng số 679.124 hồ sơ các loại đã giải quyết trong năm 2018, tỷ lệ hồ sơ tăng 5,15% so với các năm trước.

Các quận, huyện ngoại thành là những địa phương có tỷ lệ giao dịch nhà đất chiếm tỷ lệ cao như quận 9, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Thủ Đức… Trong đó Củ Chi là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 60.000 hồ sơ.

Ngoài ra, số liệu của Cục Thuế TP.HCM cho biết năm 2018 ngân sách TP.HCM đã thu 5.387 tỷ đồng từ công tác cho thuê đất, thu 6.337 tỷ đồng từ lệ phí trước bạ, thu hơn 16.000 tỷ đồng từ chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.HCM (thuộc Sở TNMT TPHCM) , hiện nay một số Chi nhánh Văn phòng các quận huyện vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu, kho lưu trữ quá tải không đáp ứng cho nhu cầu bảo quản lưu trữ hồ sơ. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, các vấn đề vướng mắc pháp lý nhà đất chưa được giải quyết dứt điểm theo quy định của Luật Đất đai và Luật Nhà ở, như cấp Giấy chứng nhận cho người nhận đăng ký biến động hiện trạng sai so với Giấy chứng nhận; cấp giấy phép xây dựng có thời hạn; người nhận chuyển nhượng quyền một phần mà không thực hiện các thủ tục tách thửa; mua bán nhà ở và cấp giấy chứng nhận tại các dự án nhà ở…

Theo ông Thắng, trước khó khăn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Xây dựng hoàn chỉnh quy trình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (GCN); từ đầu năm 2018 đến nay sở đã giải quyết 207 hồ sơ với thời gian thực hiện 15 ngày.

Các giải pháp

Ngoài ra Sở còn triển khai hàng loạt giải pháp nhằm đơn giảnn hóa, tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ nhà, đất như ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thí điểm một cửa liên thông về quản lý đất đai trên địa bàn TP; thực hiện liên thông điện tử với cơ quan thuế.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, nhằm tiếp tục cải tiến phục vụ người dân, Sở sẽ khảo sát sự hài lòng của người dân; kiến nghị Bí thư Thành ủy có ý kiến với các bộ, ngành trung ương nhằm sớm giải quyết 35 vướng mắc trong lĩnh vực đất đai mà TP đã báp cáo; ủng hộ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ…

Năm 2019 tại TP.HCM sẽ đột phá trong cái cách hành chính

Sau khi nghe ông Thắng báo cáo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, cho rằng thời gian qua TP có nhiều nỗ lực trong cải cách hàng chính nhưng kết quả chưa cao, chưa thỏa mãn người dân. Chính vì vậy, năm 2019 TP chọn là năm đột phá trong cải cách hành chính nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục cải cách hành chính nhằm giảm thiểu các thủ tục cho người dân…


Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi làm sổ đỏ ( hồng ) sổ đất năm 2019

Theo Điều 6 và Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP tiền sử dụng đất phải nộp khi làm sổ đỏ được xác định như sau:

Sử dụng đất ổn định trước ngày 15/20/1993

Số tiền phải nộp khi cấp sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 gồm 02 trường hợp là không vi phạm và vi phạm pháp luật đất đai.

Lưu ý: Vi phạm pháp luật đất đai có thể được cấp sổ đỏ theo quy định Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Không vi phạm pháp luật đất đai

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không vi phạm pháp luật nếu được sổ đỏ thì tiền sử dụng đất phải nộp như sau:

+ Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở;

Diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm có quyết định cấp sổ (giá đất khi Nhà nước thu hồi đất).

+ Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp sổ đỏ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Vi phạm pháp luật đất đai

Với đất để ở:

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã vi phạm pháp luật đất đai như: Sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng…nhưng nay nếu được sổ đỏ ở thì phải nộp số tiền như sau:

+ Nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất;

+ Nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm có quyết định cấp sổ đỏ.

Sử dụng đất không có nhà ở:

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp sổ đỏ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể của từng loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp…

Sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

Không vi phạm pháp luật đất đai

Đất có nhà ở:

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất;

– Đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.

Đất không có nhà ở:

– Sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp sổ đỏ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Vi phạm pháp luật đất đai

Sử dụng đất ở:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng có vi phạm nhưng nay nếu được cấp sổ đỏ đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất;

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% tiền sử dụng theo giá đất cụ thể.

Đất không có nhà ở:

Nếu được cấp sổ đỏ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.

来源 : https://goo.gl/DHSqQB

4.8/5 - (6 投票)
标签:

注册咨询

您的信息是完全保密的!

请输入你的名字。
请输入有效的电子邮件地址。
请输入一个有效的电话号码。
请输入您的信息。

新职位

全部
  • 全部
  • CEO 角落 - CCO - 销售
  • 房地产商业法
  • 房地产市场新闻
Loat cac phi tang 24 lan sau ngay 1:6:2023 tai tphcm

Từ 1/6/2023: Loạt các loại phí Nhà Đất tăng gấp 24 lần tại TPHCM

Chi tu 120 trieu so huu can ho cua ngo thu duc cung pttt

Chỉ từ 120 triệu sở hữu căn hộ cửa ngõ Thủ Đức, cùng PTTT 1%/tháng

Tìm kiếm căn hộ chung cư 2 - 3 tỷ đồng quanh cửa ngỏ Thủ Đức

Tìm kiếm căn hộ chung cư 2 – 3 tỷ đồng quanh cửa ngỏ Thủ Đức

Lễ động thổ khởi công dự án Green Tower ( Green Square ) của Tập đoàn TBS

TBS Land – SOL E&C: Lễ động thổ khởi công dự án Green Tower ( Green Square ) tại Dĩ An

城市房地产。由于 Song Than 立交桥和 An Binh 街不断扩大的基础设施,Di An “迈出了一步”

城市房地产。由于 Song Than 立交桥和 An Binh 街不断扩大的基础设施,Di An “迈出了一步”

东南部:省直辖市人口密度全越南最高

东南部:省直辖市人口密度全越南最高

优秀项目